Entemıs Mrp / Erp Üretim Takip Programı
ENTEMIS MRP / ERP ÜRETİM TAKİP PROGRAMI
MRP ERP, ham madde ve üretim maliyetlerini minimize etmek, üretimi ve verimliliği arttırmak ve müşteri ile arasındaki hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim, çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.
Ürün Kodu : MAS-001

MRP ERP, hammadde ve üretim maliyetlerini minimize etmek, üretimi ve verimliliği arttırmak ve müşteri ile arasındaki hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim, çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Günümüzde sürekli değişen global rekabet ortamında başarılı olmak, değişken koşulları önceden görebilmeyi ve zamanında harekete geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bunun başarabilmek için ise bilhassa uluslararası pazarda hızla büyümekte olan firmalar, fiyat düşürme, müşteri tesliminde iyileşme, kalitede artış, sorunsuz üretim, ürün çeşitliliğinde artış, temin sürelerinde iyileşme gibi stratejiler geliştirmek suretiyle rekabet güçlerini artırmalıdırlar. Bu anlamda üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinde sağlanacak gelişmeler bu amaca ulaşmanın en kısa ve emin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminin Amaçları;

  1. Envanter yatırımını minimize etmek.
  2. Üretimin sisteminin prodüktivitesini yükseltmek.
  3. Müşteri hizmetini düzenlemek ve geliştirmek.
Teknik Destek
Kolay Yönetim Paneli
Responsive Tasarımlar
Mutlu Müşterler